علی ع چهارشنبه 17 آبان 1396 01:51 ب.ظ نظرات ()

کتاب چگونه گوسفند نباشیم

توضیحات کتاب لطفا گوسفند نباشید:

به خاطر بسپار:هرگاه ما چیزی را نفهمیم، آن را تصادفی یا اتفاقی می نامیم، در حالی که هیچ جز تصادفی در دنیا وجود ندارد
به خاطر بسپار: ما، تار و پود بدبختی را خود می بافیم و نام آن را می گذاریم : سرنوشت
 به خاطر بسپار: هرجا که ژرف ترین درد است ، عظیم ترین آموزش را به همراه دارد
 به خاطر بسپار: کسی که راه غلطی را می رود، بیشتر شانس آن را دارد که به راه درست آید. تا کسی که راه درست را غلط می رود
 سوال از مایکل جردن ستاره بسکتبال سیاهپوست آمریکا علت موفقیت شما چیست ؟ جواب : من حاضر نیستم در هیچ کاری به مقام دوم قناعت کنم
به خاطر بسپار:هولناک ترین ناباوری ، ناباوری نسبت به خودتان است.
 با خود بخوان : در زندگی ام شکست وجود ندارد ، تا زمانی که از چیزی درس گرفته باشم
 از اوقاتی که "بله" می گویید ولی در واقع منظورتان "نه” است آگاه باشید
 به خاطر بسپار: شکست ، یا می شکند یا شکسته می شود.. بستگی به شما دارد
یادت باشد : دیگران را آزاد بگذار، آزاد در پذیرفتن تو .. آزاد در روی برگردانیدن از تو
به خاطر بسپار: کسانی که نمی توانند گذشته را به یاد آورند ، محکومند که آن را تکرار کنند.

بعد از دانلود کتاب لطفا گوسفند نباشید خواهید دانست :  اگر می خواهید دشمنتان را ناراحت کنید ، سکوت کنید و او را تنها بگذارید 
      یادت باشد : یک دوست شاد ، شمعی است در محفل یاران .
   یادت باشد : بی نظمی ، مخالـف آرامش است . نظم ، فـضای آرامی را بـرای شما مهیا می کند و در آن احساس آرامش می کنید 
   ببینید چه چیزی در زندگی شما مهم است ; پول ، مقام ، روابط و بر اساس آن زندگی را الویت بندی کنید.پس از آن دیگر در انجام کارهای روزانه ، نگران چیزهای بی اهمیت نخواهید بود 
      یادت باشد : کردار خوب ، از نیت خوب بهتر است 
      فراموش مکن : همواره اندیشه و قلمی از طلا داشته باشید 
      به یاد بسپار : وقتی بدترینها را پذیرفته ایم ، چیزی برای از دست دادن نداریم . نتیجه : آرامش ذهنی 
     برای شاد بودن به آنچه دارید بیندیشید و پیوسته بگویید : شُکر ، شُکر ، شُکر 
      به یاد بسپار : خنده ، نوع دیگر نیایش است 
      فراموش نکن : از آن جهت که شاد هستیم ، نمی خندیم ;چون می خندیم ، شاد هستیم 
      مسئله ای داشتن ، نشانه زندگی است ، زیرا فقط مردگان ، مسئله ای ندارند 
      فراموش مکن : خنده ، در حکم آفتاب در منزل است 
      انسان تنها موجودی است که از موهبت خندیدن برخوردار است 
   فراموش نکن : خوشبختی این نیست که (( که )) هستی یا (( چه )) داری ، خوشبختی صرفاً آن چیزی است که در فکر تو می گذرد 
   به یاد بسپار : اگر سکوت را نه به عنوان نبودن صدا ، بلکه به عنوان لحظه آرامش و صلح و صفا در نظر بگیرید ، بزودی این حالت را تحسین خواهید کرد 
      همواره بدان که شکست ، یک واقعه و رویداد است ، نه هویت تو 
   یادت باشد : منشاء هر بیماری از روح و فکر آدمی است . هر عارضه جسمی ابتدا در روح مأوا می کند و بعد سراغ جسم می آید ، پس مراقب غذای روحت باش 
      یادداشت کن : آدمها در یک چیز مشترک هستند ; متفاوت بودن 
      به خاطر بسپار شکست ، یا می شکند یا شکسته می شود ; بستگی به شما دارد 
    یادت باشد : خداوند بهترین رفیق است 
      بخاطر بـسپار : لبخند ، لطیـف تـرین و سـاکت ترین سخـن است بـرای آن کـه بـگـویــی (( دوستت دارم . ))
      هرگز از یاد نبرید که قلب حق شناس از مواهب طبیعت بهره فراوان تری می برد 
      می توانی به هر آنچه بخواهی شک کنی ، امّا برای لحظه ای به خود اعتماد کن و زندگیت را با آن سرشار کن 
      یادت باشد:دیگران را آزاد بگذار ،آزاد در پذیرفتن تو ; آزاد در روی گردانیدن از تو 
      فراموش نکن : ابراز نکردن رنجش ، راهیست است برای مردن عشق 
      یادت باشد : احساساتی را که ابراز نمی کنی ، افسار زندگیت را به دست می گیرند 
    عبارت تأکیدی دکتر شریعتی که می تواند مؤثرترین نیز باشد :
اگرتنها ترین تنهاها شـوم باز خـدا هست ; او جانـشین همه نداشـتن هاست . نفرین ها و آفرین ها بی ثمر است . اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند ، و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد ، تو مهربان آسیب ناپذیر من هسـتی ، ای پـناهـگاه ابـدی تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی .

برای دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید